DSC01307.jpg (190 KB) DSC01380.jpg (144 KB) DSC01222.jpg (354 KB)


*بقیه ی تصاویر در ادامه ی مطلب ==›

جمعا ۹ تصویر

DSC01226.jpg (174 KB) DSC01154.jpg (386 KB) DSC01311.jpg (135 KB)

DSC01213.jpg (305 KB) DSC01358.jpg (330 KB) DSC01398.jpg (157 KB)

همه این تصاویر رو خودم با یک دوربین آماتور گرفته ام و استفاده از این تصاویر با یاد کردن منبع بدون مانع است.


*کلمات کلیدی: عکس از مناطق شیراز | عکس حافظیه | عکس آرامگاه سعدی | عکس باغ نادری | عکس باغ ارم